Warsztaty Grafiki Użytkowej

Dla nauczycieli i innych pracowników szkół

free site templates

Zapraszamy Cię na praktyczne szkolenia

Grafika komputerowa
w praktyce
Efektowne
strony
internetowe
Grafika 3D
w edukacji
szkolnej
Programowanie
z elementami robotyki

Głównym atutem naszych szkoleń jest bezpośrednia możliwość wykorzystania zdobytych umiejętności w praktyce, bez ponoszenia jakichkolwiek nakładów finansowych. Korzystając z wiedzy i wieloletniego doświadczenia uczymy najlepszych i darmowych narzędzi dostępnych dla każdego nauczyciela i ucznia. 

Mobirise

Grafika komputerowa w praktyce

Istnieje wiele darmowych narzędzi do grafiki komputerowej. Być może niektórych używasz nawet w szkole? Mają one swoje zalety oraz wady. Na szkoleniu pokażemy Ci narzędzia jakich używamy w pracy i dydaktyce, przećwiczymy na przykładach jak radzić sobie w świecie grafiki 2D, jak rozwiązywać problemy związane z ograniczeniami narzędzi. Jak rysować i tworzyć grafikę do różnych potrzeb.

Mobirise

Efektowne strony internetowe

Dzisiejsze strony internetowe wymagają od twórców często zaawansowanej wiedzy, znajomości technik, języków opisu i programowania stron WWW. Są jednak narzędzia pozwalające budować efektowne strony internetowe bez konieczności posiadania tej wiedzy. Na naszym szkoleniu wykonasz stronę począwszy od pomysłu aż po jej publikację w intenecie i to niezależnie od tego czy tworzyłeś już strony czy nie. 

Mobirise

Grafika 3D w edukacji szkolnej

Być może wydaje Ci się, że temat grafiki 3D jest dla Ciebie niedostępny, za trudny, zbyt wymagający sprzętowo. Otóż pokażemy, że nie. Na szkoleniu wprowadzimy Cię łagodnie w zagadnienia grafiki 3D, nauczymy narzędzia, w którym będziesz w stanie wykonać dowolne modele 3D, narzędzia, które jest przyjzne nawet najmłodszym uczniom szkoły podstawowej.

Mobirise

Programowanie z elementami robotyki

Nie ulega wątpliwości, że umiejętność programowania staje się jedną z ważniejszych kompetencji w dzisiejszym świecie. Programowanie wchodzi do szkół już od najmłodszych klas. Szkolenie to ma na celu przygotowanie nauczyciela do nauki programowania w szkole podstawowej, pisania prostych gier, tworzenia animacji i wykorzystywania elementów robotyki na lekcjach z komputerem.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

  • w 100 % praktyczna forma zajęć warsztatowych prowadzonych w pracowni komputerowej,
  • koncentracja na nabyciu przez Ciebie konkretnych umiejętności praktycznych,
  • prezentacja podczas szkolenia ogólnodostępnych narzędzi, możliwych do wykorzystania bez ponoszenia dodatkowych opłat,
  • możliwość bezpośredniego wykorzystania przez Ciebie nabytych umiejętności i prezentowanych narzędzi podczas lekcji informatyki w szkole, oraz w innych projektach,
  • zakres merytoryczny warsztatów dobrany w taki sposób, aby w trakcie jednego dnia wyposażyć Cię w pakiet niezbędnych umiejętności wynikających z zakresu danego szkolenia (np. tworzenie strony internetowej),
  • warsztaty prowadzone przez praktyka – sprawdzona warsztatowa formuła.

Warsztaty adresowane są szczególnie do:

  • nauczycieli prowadzących lekcje informatyki w szkołach podstawowych, którzy mogą wykorzystać nabyte umiejętności bezpośrednio podczas lekcji,
  • nauczycieli przygotowujących różnego rodzaju materiały graficzne w ramach bieżących potrzeb dydaktycznych (dyplomy, gazetki szkolne, plakaty, ulotki, prezentacje, materiały multimedialne, itp.)
  • pracowników administracji w szkołach, opiekunów, pracowników świetlic, mogących wykorzystać umiejętności w zakresie grafiki użytkowej np. przy promocji wydarzeń tematycznych, opracowywaniu okresowych dekoracji,
  • wszystkich tych, którzy chcą nabyć praktyczne umiejętności w zakresie grafiki użytkowej, cenne zarówno w pracy zawodowej, jak i prywatnie

Warsztaty poprowadzi

Janusz Mazur. Absolwent AGH w Krakowie, studiów podyplomowych i licznych szkoleń z grafiki i animacji komputerowej (m.in. pierwszej w Polsce Szkoły Animacji i VFX - DRIMAGINE). Założyciel firmy Brand4Edu, pasjonat grafiki, animacji i nowych technologii w dydaktyce, nauczyciel w Zespole Szkół Akademickich w Nowym Sączu oraz w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Uczy od 18 lat na każdym etapie edukcji (dzieci, młodzież, dorośli), prowadzi liczne warsztaty z grafiki komputerowej i programowania dla dzieci. Współpracuje z uczelniami, wydawnictwami i firmami szkoleniowymi. Współautor serii Informatyka na czasie, wyd. Nowa Era.  

Informacje i zapisy

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszenia i wysłać go na adres info@warsztatygrafiki.pl. Ponieważ liczba miejsc na każdym szkoleniu jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać pisząc do nas: info@warsztatygrafiki.pl.

Mobirise

Cena

Zapraszamy do skorzystania z ograniczonej czasowo ofery szkolenia w promocyjnej cenie 350 zł netto (cena jednego szkolenia dla jednego uczestnika). Obejmuje ona udział w jednodniowych warsztatach, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, przerwy kawowe oraz lunch. 

Mobirise

Miejsce szkoleń

Wszystkie szkolenia prowadzone są w sali wyposażonej w komputery z dostępem do Internetu (może to być pracownia szkolna). Istnieje możliwość przyniesienia własnych laptopów. Warunkiem uruchomienia warsztatów jest zebranie grupy 10-12 os. W przypadku zainteresowania naszymi szkoleniami w Państwa mieście zapraszamy do kontaktu.

Organizator i kontakt

info@warsztatygrafiki.pl

Mobirise

WINHILL Consulting wyróżnia wysoka jakość usług szkoleniowo-doradczych i skuteczność w realizacji przyjętych celów. Koncentrujemy się na korzystnych dla naszych Klientów rozwiązaniach marketingowo-sprzedażowych. Stawiamy na długookresową współpracę. Łączymy wiedzę oraz doświadczenie wielu ekspertów z zakresu zarządzania, marketingu i sprzedaży. 

Mobirise

Brand4Edu to profesjonalne szkolenia indywidualne i grupowe
z zakresu IT, w szczególności grafiki, animacji komputerowej oraz
DTP. Prowadzimy również szkolenia z podstawowych narzędzi komputerowych i systemów operacyjnych. Świadczymy również usługi projektowania materiałów reklamowych, prezentacji, animacji
i multimediów. Zapraszamy do współpracy.

© Copyright 2018 warsztatygrafiki.pl - All Rights Reserved / POLITYKA PRYWATNOŚCI